RINA DNV GL

Ditt förtroende – ett mått på vår framgång

Kaotech Marine Services Sp. z o.o.

Vi är ett polskt, mekaniskt företag med en solid ställning på skeppsbyggnadsmarknaden. Vi är specialiserade på att ge serva och reparera faryg, inklusive en komplett utrustning för mekaniska arbeten och för rörledningsarbeten. Vi arbetar med många polska och skandinaviska skeppsvarv och redare och tillhandahåller en effektiv och tillförlitlig serviceverksamhet samtidigt som upprätthåller konkurrenskraftiga priser.

Tack vare våra kvalificerade medarbetare och många års arbete med välkända specialistföretag kan vi garantera högsta kvalitet på omfattande fartygsreparationer och renoveringar.

Att utveckla vår tekniska potential och säkerställa absolut punktlighet i utförandet av beställningar samtidigt som vi alltid eftersträvar att förbättra våra färdigheter och strävar efter att uppnå status som det mes professionella och konkurrenskraftiga serviceföretaget inom sjöfartsområdet.

Lär känna oss bättre

 

Erbjudande

Vi utför service, reparationer och installationer av huvud- och hjälpmaskineri samtidigt som vi utför monteringsfärdiga enheter och renoveringar av rörledningssystem i fartyg, överhela världen. Vi erbjuder även ett komplett utbud av underhåll och reparationer av fartygsmaskiner och utrustningar. Vi har vår egen reparationsverkstad och logistikavdelning.

Vidare har vi ständigt skickliga reparationsteam tillgängliga och vi kan erbjuda skeppsvarv och andra marina företag samarbeta när det gäller hantering av servicebeställningar avseende omfattande, planerade fartygsreparationer tillika de arbeten som utförs under kortare uppehåll vid kaj då funktionsproblem uppstår.

Se detaljer

Våra värderingar

Uppgiften som Kaotech Marine Services Sp. z o.o har består i att eftersträva en position bland ledande mekaniska företag inom varvsindustrin, att fokusera på kundbehoven, att kunna uppfylla dem genom att tillhandahålla en service med höga kvalitativa mål när det gäller kvalitetsservice.

Hörnstenarna i vår kvalitetspolicy betår av:

  • En kvalificerad personal,
  • Partnerrelationer med avtalsparter,
  • Teknologisk utveckling av företaget.

 

Läs mer

Hem