RINA DNV GL

Om oss

 

Infrastruktur

Kaotech Marine Services Sp. z o.o. bildades år 2011 med Kaotech Krzysztof Dąbrowski som bas och tillhandahåller mekanisk service till sjörfartsindustrin sedan 2005. Företaget är beläget vid Ludzi Morza 13B gatan i Świnoujście där företaget äger en professionell och modern infrastruktur, anpassad för den verksamhet som företaget bedriver. Företagets huvudkontor är också beläget här och det innehåller företagsledning och adminstrationskontor samt en komplett verkstad med kranar och en logistikenhet, som färdigställdes 2016.

Specialistverktyg finns tillgängliga i verkstaden och medger reparationer av nästan alla huvud- och hjälpmotorer som man finner ombord på fartygen tillsammans med monteringsfärdiga enheter och renoveringar av rörledningssystem i fartyg. En välutvecklad logistikverksamhet inklusive truckar, bilar, gaffeltruckar och en travers med en lyftkapacitet på 5 ton och med tillgång till strand vilket gör att även de mest komplexa projekten effektivt kan utföras.

Personalen

Vår personal består av högt kvalificerade och erfarna medarbetare som med metoder och engagemang helt och fullt identifierar sig med företagets prestationer och kvalitetsmål och som hela tiden strävar efter att höja företagets målsättningar. De utvecklar hela tiden sina förmågor och breddar sina kompetensområden genom att delta i professionella kurser och utbildningar. Serviceteknikerna besitter bland annat:

– Behörighetsbevis inhämtade hos Bureau of Technical Inspection International Certificates of Competenc för hantering av utrustning i II S kategorin (certifikat omfattar: Traverser, golvmonterade lyftanordningar och winschar samt stationära jibkranar av kroktyp och för allmänna ändamål).

– Behörighetsbevis inhämtade hos Bureau of Technical Inspection International Certificates of Competence för hantering av utrustningar i II WJO kategorin certifikat omfattar: Lyfttruckar exklusive specialutrustningar)

– SSG Certifikat (utfärdat av Standard Solutions Group efter avslutade obligatoriska säkerhetskurser för skeppsvarv i Sverige)

– Hot Work Certifikat (gäller i Sverige, Finland, Norge och Danmark)

– Individuella Internationella Certifikat som bekräftar svetsningslicenser (MAG, MIG, TIG och andra metoder).

Om företaget
 

Policy

Med omsorg om våra kunders tillfredsställelse och med målsättning att uppfylla deras behov och förväntningar, har vi infört Kvalitetshanteringssystem i företaget, hela tiden med strävan att anpassa till föränderliga marknadsvillkor och socio-ekonomisk miljö.
Ovannämnda målsättningar och metoder för att uppnå dem har dokumenterats i vår KVALITETS POLICY.

Bekräftelse på att våra processer uppfyller internationella standarder och högsta av oss erbjudna kvalitetsservice består i att företaget erhållit godkännanden från följande Klassificeringssällskap:

DNV GL – CERTIFICATE ISO 9001:2015
RINA – WORKSHOP APPROVAL STATEMENT.

Som ett företag som har omsorg om verksamhetens renlighet och om partnerrelationer med avtalsparter har vi upprättat
GENERAL REPAIR CONDITIONS. Vi är dock alltid öppna för förslag och vi försöker anpassa oss till våra kunder på ett flexibelt sätt.

Vi har en CIVILRÄTTSLIG ANSVARSPOLICY när det gäller den utförda verksamheten till ett belopp om
2 miljoner PLN och alla våra servicetekniker är också ordentligt försäkrade (A-1 när det gäller arbete inom EU, individuella försäkringar för arbete på hög höjd, etc.).